21 maja, 2024

KLUB SPORTOWY BENIAMINEK 03

ul. Kościuszki 34b, 83-200 Starogard Gdański

„Sport creates opportunities! ” – nowy projekt w B03

2 min read

Właśnie dzisiaj rozpoczęliśmy nowy projekt w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. „Sport stwarza możliwości!” (ang. „Sport creates opportunities!”) o numerze 2021-1-PL01-ESC51-VTJ-000037156, który organizowany jest we współpracy z Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Just today we launched a new project in the framework of the European Solidarity Corps. „Sport creates opportunities!” (English: „Sport creates opportunities!”) with the number 2021-1-PL01-ESC51-VTJ-000037156, which is organised in cooperation with the National Agency of the Erasmus+ Programme and the European Solidarity Corps.

W ramach w/w projektu łącznie do końca bieżącego roku kalendarzowego zamierzamy zrealizować 4 mniejsze działania tj.: wolontariat indywidualny długoterminowy, wolontariat indywidualny krótkoterminowy oraz dwa wolontariaty grupowe dla łącznie 65 osób z Polski i zza zagranicy.

Within the framework of the aforementioned project, by the end of this calendar year, we are going to carry out 4 smaller activities, i.e. individual long-term volunteering, individual short-term volunteering and two group volunteering for a total of 65 people from Poland and abroad.

Pierwsze osoby są już z nami i rozpoczynają pierwsze działania 🙂

The first people are already with us and start their first activities 🙂

W projektach Klubu Sportowego Beniaminek 03, może wziąć udział każdy. Serdecznie zapraszamy !!! Chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z nami 🙂

Everyone can take part in the projects of Beniaminek 03 Sports Club. You are warmly welcome!!! If you want to know more, contact us 🙂

PS: Poszczególne daty mogły/mogą ulec zmianom, szczegóły przedstawimy podczas bezpośredniego kontaktu.

PS: Particular dates could/may change, we will provide details during direct contact.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.