22 lipca, 2024

KLUB SPORTOWY BENIAMINEK 03

ul. Kościuszki 34b, 83-200 Starogard Gdański

Zakończenie kolejnego projektu pt.: „Zatrudnialność przez Kulturę”, o numerze referencyjnym 2022-1-PL01-KA122-ADU-000079577

2 min read

Z przyjemnością ogłaszamy pomyślne zakończenie naszego projektu „Zatrudnialność przez Kulturę”, o numerze referencyjnym 2022-1-PL01-KA122-ADU-000079577. Nasi pracownicy, Nataliia Beketova i Takieddine Gatri, mieli okazję obserwować pracę w Estonii podczas trwania projektu, a pod koniec pracownicy Beniaminek 03 wzięli udział w kursie edukacyjnym Adult Journey: Exploration with Cultural Heritage and Sports we Włoszech.

Natalia i Takieddine, po powrocie, zorganizowali seminaria, aby podzielić się swoimi doświadczeniami z naszymi pracownikami, wolontariuszami i trenerami. Wierzymy, że zaangażowanie wielu naszych nowych pracowników w takie projekty umożliwi im nowe możliwości w KS Beniaminek 03.

Cieszymy się, że wiele osób zostało pozytywnie dotkniętych projektem, przyczyniając się do rozwoju talentów i umiejętności młodych ludzi, zwiększając możliwości zatrudnienia i tworząc nowe sieci dla organizacji, dla których pracują. Z zadowoleniem obserwujemy, jak nasza organizacja osiąga nowe cele edukacyjne.

Nie możemy się doczekać, aby zapewnić naszym pracownikom i społeczności nowe możliwości i stworzyć dla nich nowe źródła inspiracji.

We are pleased to announce the successful completion of our project „Employability through Culture,” with the reference number 2022-1-PL01-KA122-ADU-000079577. Our employees, Nataliia Beketova and Takieddine Gatri, had the opportunity for job observation in Estonia during the project, and towards the end, the employees of Beniaminek 03 participated in an educational course Adult Journey: Exploration with Cultural Heritage and Sports in Italy.

Natalia and Takieddine, upon their return, organized seminars to share their experiences with our employees, volunteers, and coaches. We believe that by involving many of our new employees in such projects, KS Beniaminek 03 will provide them with new opportunities.

We are delighted that many employees have been positively impacted by the project, contributing to the development of young people’s talents and skills, increasing job opportunities, and establishing new networks for the organizations they work for. We are pleased to see our organization gaining new learning outcomes.

We eagerly look forward to providing our employees and community with more opportunities and creating new sources of inspiration for them.

#EmployabilityThroughCulture

Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Mine Vaganti NGO

#SIHTASUTUSNOOREDTEADUSESJAETTEVOTLUSES

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.