23 lutego, 2024

KLUB SPORTOWY BENIAMINEK 03

ul. Kościuszki 34b, 83-200 Starogard Gdański

Pierwsza część projektu „Ukraine – YOURkraine -helping Ukrainian refugees” (101093328) Volunteering Teams in High Priority Areas zakończona sukcesem!

2 min read

Projekt ten był poświęcony pomocy obywatelom Ukrainy, którzy zostali zmuszeni do ucieczki do Polski w związku z rozpoczęciem wojny. 12 maja odbyło się spotkanie z organizacjami partnerskimi, które było ważnym krokiem w dalszej realizacji projektu (APV). Była to świetna okazja do podzielenia się swoimi osiągnięciami i pomysłami z innymi uczestnikami i partnerami.
Podzieliliśmy się osiągniętymi wynikami w pierwszej części projektu. Otrzymaliśmy również sugestie od innych uczestników i partnerów, które pomogą udoskonalić projekt i znaleźć nowe sposoby jego realizacji.
Była to świetna okazja do przedyskutowania pomysłów na kolejną część projektu oraz możliwych kierunków rozwoju. Ważne jest dla nas uwzględnienie opinii i życzeń wszystkich uczestników w celu stworzenia ciekawego i efektywnego programu.😄👍


The first part of the „Ukraine – YOURkraine -helping Ukrainian refugees” (101093328) Volunteering Teams in High Priority Areas project has been successfully completed!🇵🇱🇺🇦🇹🇷 This project was dedicated to helping Ukrainian citizens who were forced to flee to Poland due to the start of the war. On May 12, a meeting with partner organizations took place, which was an important step for the further implementation of the project. (APV) It was a great opportunity to share our achievements and ideas with other participants and partners.
We shared the achieved results in the first part of the project. We also received suggestions from other participants and partners, which will help improve the project and find new ways to implement it.
It was a great opportunity to discuss ideas for the next part of the project and possible directions for development. It is important for us to take into account the opinions and wishes of all participants in order to create an interesting and effective program.🙌


Europejski Korpus Solidarności Starogard Gdański Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Gmina Starogard Gdański Pomorskie

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.