22 maja, 2024

KLUB SPORTOWY BENIAMINEK 03

ul. Kościuszki 34b, 83-200 Starogard Gdański

Od stycznia większe korzyści dla sponsorów wspierających sport!

2 min read

Z dniem 1 stycznia 2022 roku wszedł w życie pakiet zmian szczegółowo nazywany Polskim Ładem. Wśród zmian można znaleźć długo oczekiwaną w środowisku sportu tzw. ulgę sponsoringową dla podatników wspierających działalność sportową. Celem nowelizacji jest zachęta do szerszego wspierania i zwiększenia wydatków na finansowanie sportu.

Przedsiębiorcy zyskają możliwość dodatkowego odliczenia kosztów poniesionych na działalność sportową i kulturalną.

Jako KOSZTY rozumiemy tutaj wydatki poniesione na finansowanie:
  1. klubu sportowego niedziałającego w celu osiągnięcia zysku,
  2. stypendium sportowego,
  3. imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową.

Tzw. ulga sponsoringowa została zaproponowana przez rząd w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm i przekazanej do Senatu. Ma stanowić zachętę dla przedsiębiorców do współpracy z instytucjami kultury czy klubami sportowymi, a tym ostatnim ułatwić pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność.

Ulga sponsoringowa skierowana jest zarówno do podatników CIT jak i PIT – mogą z niej zatem skorzystać zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i największe spółki działające na polskim rynku.

Przedsiębiorcy zyskają możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT i CIT) 50% kosztów poniesionych na działalność sportową i kulturalną. Podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów w 100% do kosztów uzyskania przychodu, uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym przez odliczenie od podstawy opodatkowania 50% poniesionych kosztów. Łącznie zatem w podatku dochodowym przedsiębiorca rozliczy 150% poniesionego kosztu (dotychczasowe 100% odliczenie + 50% ulga).

W praktyce skorzystanie z ulgi będzie oznaczało, że przedsiębiorca współpracujący z klubem sportowym, który przeznaczy na działalność tego klubu 20 tys. zł, opłacając podatek liniowy według 19% stawki, w podatku PIT zyskuje 3 800 zł (19% x 20 tys. zł) z uwagi na zaliczenie tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów oraz dodatkowo 1 900 zł (19% x 10 tys. zł) z uwagi na proponowaną możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% poniesionego kosztu, tj. 10 tys. zł. Łącznie w podatku dochodowym przedsiębiorca zyskuje zatem 5 700 zł.

Ulga na działalność sportową

W przypadku ulgi na działalność sportową odliczeniu podlegały będą koszty poniesione na finansowanie klubu sportowego, w szczególności na zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych,  finansowanie stypendiów sportowych. Uldze podlegać będą również koszty poniesione na imprezę sportową niebędąca masową imprezą sportową wg ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Ulga na działalność kulturalną

W przypadku ulgi na działalność kulturalną odliczeniu będą podlegały koszty dotyczące tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, w tym poniesione na rzecz instytucji kultury, a także na finansowanie działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

Opracowano na podstawie informacji zawartych na stronie: www.gov.pl

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.