24 września, 2021

KLUB SPORTOWY BENIAMINEK 03

ul. Kościuszki 34b, 83-200 Starogard Gdański

EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI

15 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska przyjęła program pracy Europejskiego Korpusu Solidarności w perspektywie finansowej 2021-2027. Startuje więc nowy program dysponujący budżetem 1 miliarda 9 milionów euro na realizację działań tysięcy wolontariuszy i młodzieżowych projektów lokalnych. Przez położenie nacisku na europejski wymiar solidarności, program daje młodzieży wyjątkowe możliwości rozwijania umiejętności interpersonalnych i zdobywania nowej wiedzy, z korzyścią zarówno dla nich, jak i ogółu społeczeństwa. W programie weźmie udział ponad 270 tysięcy młodych pełnoletnich ludzi, a dodatkowe kilkaset będzie odbiorcami realizowanych działań.

Europejski Korpus Solidarności (EKS) to program dla młodych ludzi i organizacji chcących wziąć udział w działaniach solidarnościowych, w różnych obszarach – od pomocy pokrzywdzonym przez działania na rzecz zdrowia i środowiska, aż do pomocy humanitarnej w całej UE i poza nią. Program daje młodym ludziom możliwość zaangażowania się i zdobycia bezcennego doświadczenia oraz rozwinięcia nowych umiejętności.

Rolę Narodowej Agencji Programu pełni w Polsce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). FRSE działalność rozpoczęła w 1993 roku. Programy, którymi zarządza FRSE, dają możliwość zdobycia wiedzy formalnej na wszystkich poziomach edukacji oraz poszerzenia swoich kompetencji i zdobycia nowych doświadczeń metodami edukacji pozaformalnej i praktycznej. Projekty te dają szansę uczestnikom na rozwijanie swoich pasji w odległych krajach i lokalnych społecznościach.

Jakie działania wspiera Europejski Korpus Solidarności w latach 2021-2027?

WOLONTARIAT

Wolontariat daje młodym ludziom możliwość uczestniczenia w codziennej pracy organizacji na rzecz społeczności. Działania mogą odbywać się za granicą lub w kraju zamieszkania wolontariusza. Wolontariat indywidualny może trwać do 12 miesięcy, podczas gdy wolontariat grupowy trwa zwykle od 2 tygodni do 2 miesięcy.

PROJEKTY SOLIDARNOŚCI

Projekty solidarności to działania tworzone i realizowane przez grupę młodych ludzi w celu sprostania kluczowym wyzwaniom w ich społecznościach.

POMOC HUMANITARNA

EKS rozszerza swój zakres o działania wolontariackie wspierające pomoc humanitarną w oparciu o program „EU Aid”. Ten obszar programu będzie otwarty dla młodych ludzi w wieku od 18 do 35 lat. Program pomoże sprostać wyzwaniom humanitarnym w krajach trzecich, w których prowadzone są działania pomocy humanitarnej UE.

Nowy program będzie zatem koncentrował się na projektach wolontariatu i solidarności. Solidarność można rozumieć jako poczucie odpowiedzialności za innych i gotowość poświęcenia się dla wspólnego dobra, wyrażające się konkretnymi działaniami podejmowanymi bez oczekiwania w zamian jakiejkolwiek przysługi.

źródło: https://eks.org.pl/narodowa-agencja-eks

Profil naszej organizacji można znaleźć w Bazie Akredytowanych Organizacji pod numerem PIC: 946037412 na stronie http://europa.eu/youth/evs_database.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z realizowanych przez nas działań i projektów w ramach ERASMUS+.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.