Spotkanie robocze online dotyczące współpracy strategicznej

Spotkanie zostało zorganizowane przez KS Beniaminek 03 w celu opracowania przewodnika nt: ,,Narzędzia pracy z wolontariuszami w sporcie”, dotyczącego młodzieży, partycypacji i wolontariatu.

Polska, Turcja i Hiszpania…, trzy organizacje współpracujące przy realizacji projektu „Aktywny wolontariat dla wszystkich”.