Spotkanie online podsumowujące projekt ,,Aktywny wolontariat dla wszystkich”

25.01.2021 podsumowaliśmy kończący się wraz z końcem stycznia 2021 projekt ,,Aktywny wolontariat dla każdego” (ang. Active volunteering for all)