24 września, 2021

KLUB SPORTOWY BENIAMINEK 03

ul. Kościuszki 34b, 83-200 Starogard Gdański

ERASMUS+

Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.

Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. […] Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie. 

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

źródło: https://erasmusplus.org.pl/o-programie

Klub Sportowy Beniaminek 03 rozpoczął realizację projektów w ramach Erasmus+ w 2016 roku, aktualnie jesteśmy koordynatorami projektów jak i partnerami w projektach. Przez 5 lat zrealizowaliśmy 7 projektów i wydaliśmy własną publikację (więcej o publikacji tutaj). W latach 2021-2022 planujemy realizację kolejnych 5, w tym dwóch wymian młodzieżowych i jednej konferencji eksperckiej.

Profil naszej organizacji można znaleźć w Bazie Akredytowanych Organizacji pod numerem PIC: 946037412 na stronie http://europa.eu/youth/evs_database.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z realizowanych przez nas działań i projektów w ramach ERASMUS+.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.